WENZHOU ZHONGYI AWTOMOBILE ELEKTRIK CO., LTD

önüm

biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    company-2

Wenzhou Zhongyi Awtoulag Elektrik Co., Ltd.Kompaniýa 20,000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar, biz ösüş, önümçilik, satuw, söwda we hyzmat ýaly häzirki zaman kärhanalarydyrys.Kompaniýanyň doly motor önümçilik liniýasy, ajaýyp synag enjamlary we dolandyryş düşünjesi bar.Kompaniýamyzyň awtoulag öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bar we hereketlendirijilere düşünýän köp sanly saýlama zehin toplady.

habarlar

How to adjust the wiper arm angle?

Süpürgiçiň gol burçuny nädip sazlamaly?

1. Ilki bilen, ON düwmesiniň açaryny açyň, süpürgiçini açyň we wyklýuçateli we düwmäni öçüriň;2. Süpürgiç goluň kökündäki tozan örtügini açyň we degişli wilkany ýa-da joraby ulanyň ...

How does a glass lifter work?
1. Awtoulagyň elektrik aýna göterijisiniň iş prinsipi: Wyklýuçatel içerki kiçi hereketlendirijiniň öňe we tersine aýlanmagyna gözegçilik edýär, ýüpi sürýär we slaýderi aýnalara çekýär ...
How can I tell if the wiper motor is broken? What are the signs of a bad wiper motor?
Erbet süpürgiç motorynyň esasy ýüze çykmalary, süpürgiç motorynyň aç-açan adaty bolmadyk sesiniň bolmagy, işleýşi tekiz däl, hereketlendirijiniň rulonynyň gysga aýlawly ýa-da açyk bolmagy we ýanmagy bolup biler ...